Wpływ marketingu w mediach społecznościowych na turystykę

  • Post author:
  • Post category:Business

Wstęp

Obszar Libanu zajmuje 170 miejsce na świecie (CIA, 2014). Jest mniejszy od Connecticut, jednego z najmniejszych stanów w Ameryce. Ponadto Liban jest jednym z nielicznych demokratycznych krajów w regionie Bliskiego Wschodu. Jeśli chodzi o gospodarkę, Liban jest gospodarką wolnorynkową i ma bardzo długą tradycję ekonomii laissez-faire. Oprócz nadmorskiego położenia na wschodnim wybrzeżu Morza smm Śródziemnego Liban jest uważany za centralne „okno” Bliskiego Wschodu na Europę, Afrykę Północną i resztę świata. Z tego powodu jej gospodarka przeżyła kilka bardzo pomyślnych czasów i była nawet nazywana „Paryżem” Bliskiego Wschodu przed trwającą 15 lat krwawą wojną domową, która zakończyła się w 1990 roku.

Ponadto, chociaż Liban jest mały, jest również jednym z najbardziej zróżnicowanych krajów na świecie. Chrześcijanie, muzułmanie, Druzowie i inne sekty mniejszości są rozsiane po całym małym kraju, a nawet system polityczny Libanu opiera się na sekciarskim podziale władzy.

Jednak ta różnorodność odegrała kluczową rolę w problemach narodu. To zróżnicowanie było koniecznym warunkiem sekciarskiej wojny domowej w kraju i obecnie odgrywa ważną rolę w jego politycznym paraliżu, choć winne są też inne czynniki (głównie zagraniczne). Obecnie nie ma pełniącego obowiązki prezydenta, a rywalizujące ze sobą partie polityczne wciąż kłócą się i zapobiegają, zamiast ułatwiać rozwój kraju.

Co więcej, bliskość Libanu do Izraela uczyniła go poligonem zagranicznym / zastępczym polem bitwy dla obcych narodów, z których każdy wykorzystuje Liban do własnych egoistycznych celów.

Smutne realia polityczne kraju znacząco zaszkodziły gospodarce kraju. Ponadto, ponieważ Liban jest gospodarką opartą na usługach, ten konkretny sektor odniósł największe straty.

Turystyka odgrywa znaczącą rolę w gospodarce kraju. Według libańskiego Ministerstwa Gospodarki i Handlu (MOET) „Turystyka od dawna jest jednym z wiodących sektorów gospodarki Libanu” (Economic Research Unit, 2010).

Ponadto Światowa Rada ds. Podróży i Turystyki oszacowała, że sektor podróży i turystyki w Libanie wniósł w 2013 r. ponad 4 miliardy dolarów (World Travel & Tourism Council, 2014).

Sektor podróży i turystyki stanowił około 10% gospodarki w 2012 roku, ale udział ten spadł do 9% w 2013 roku (tamże, s. 14). Wynika to z sytuacji politycznej w kraju oraz kilku innych czynników. Ponadto liczba przyjazdów turystów do kraju spadała od 2011 do 2013 roku.

Ponieważ branża turystyczna w ciągu ostatnich kilku lat nieco się załamała, miejsce na błędy staje się bardzo małe dla firm z tej branży. Sytuacja polityczna i gospodarcza utrudnia działalność związaną z turystyką (TR) w Libanie. Oznacza to, że firmy te są zmuszone robić więcej, aby nadrobić rosnące straty (lub malejące zyski) i dysponując mniejszymi zasobami. Nie wiadomo, kiedy sytuacja polityczna i gospodarcza w Libanie ulegnie poprawie, zwłaszcza że wojna domowa w sąsiedniej Syrii nie wykazuje oznak zaniku.

Istnieje wiele sposobów, na jakie libańskie firmy TR mogą dostosować się w tych czasach, takie jak wdrażanie polityki redukcji zatrudnienia i ograniczanie budżetów marketingowych i reklamowych. Kiedy recesja gospodarcza i trudne czasy dotykają firmy, pierwszą rzeczą, którą należy wyeliminować, są zazwyczaj budżety marketingowe. Ale zwłaszcza, że firmy TR muszą robić więcej marketingu, aby nadrobić utracone firmy, może to nie być dobry pomysł.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest skorzystanie ze strategii marketingu w mediach społecznościowych, ponieważ kosztują one niewiele zasobów lub nie wymagają żadnych zasobów, co jest idealne w obecnej sytuacji gospodarczej w Libanie. Marketing w mediach społecznościowych pozwala firmom TR pokonywać przeszkody związane z ograniczonymi budżetami i spadkiem obrotów.

Oświadczenie o problemie

W ciągu ostatnich kilku lat pozytywny wpływ mediów społecznościowych na biznes był niezwykle wysoki (Kaplan i in., 2010; Stelzner, 2010; Treem i Leonardi, 2012, s. 143; Baker i Green, 2014).

Co więcej, fani określonej marki na Facebooku i Twitterze znacznie częściej polecają i kupują od tych marek niż osoby niebędące fanami (Cruz i Mendelsohn, 2011). Ale nie musimy upewniać się o wpływie mediów społecznościowych na biznes poprzez badania naukowe. Dla użytkowników mediów społecznościowych, których jest ponad 30% na świecie, ten fakt jest znany. Coraz więcej firm włącza narzędzia marketingowe w mediach społecznościowych do swoich strategii marketingowych, aw niektórych przypadkach stały się one nawet integralną częścią ich ogólnej strategii biznesowej.

Oczywiście można by oczekiwać, że libańskie firmy szybko przyjmą marketing w mediach społecznościowych jako kluczową rolę w swoich ogólnych strategiach marketingowych, ale tak nie jest. Jeśli chodzi o m